Kurjenpiha

Kurjenpiha on Kuopion Kurkiharjussa maalaisympäristössä, omakotitalossa sijaitseva kodinomainen laitosyksikkö. Kurjenpihalla on 7 paikkaa huostaan otetuille ja avohuollon kautta sijoitetuille noin 10-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kurjenpihalla on mahdollisuus myös sisarussijoitukseen ikäjakaumasta poiketen. Yksikössä työskentelee moniammatillinen henkilökunta kolmessa vuorossa. Kurjenpihan pihapiirissä on oma rantasauna, piharakennuksia ja ulkoilumaastot. Kurjenpihalla on lemmikkieläimiä, joiden hoitoon lapset ja nuoret saavat osallistua, ja lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua hevosavusteiseen toimintaan.

Kurjenpihan toimintaperiaatteisiin kuuluvat ratkaisukeskeisyys, terapeuttisuus, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys. Toimintaperiaatteet näkyvät vahvasti arjessa kasvatus- ja hoitotyössä. Toiminnallisuus toteutuu yksilöllisesti muun muassa luonnon, eläinavusteisuuden ja liikunnan kautta. Jokaiselle lapselle ja nuorelle laaditaan henkilökohtainen, tavoitteellinen Taito-ohjelma, jonka avulla tuetaan lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Biologisen perheen ja suvun osuus lapsen elämässä koetaan tärkeäksi, ja sitä pyritään vahvistamaan sovitusti perhetyön avulla.

Kurjenpihalla tehdään koulujen kanssa tiivistä yhteistyötä. Päivittäinen kuljetus sekä julkinen liikenne mahdollistavat jokaiselle lapselle ja nuorelle yksilöllisen koulupolun ja harrastemahdollisuudet. Koulunkäyntiä tuetaan myös tarvittaessa kotiopetuksessa Taitoluokassa. Taitoluokka sijaitsee Kurkimäessä Koivurannan yksikön yhteydessä. Taitoluokassa oppilas tekee omasta koulusta saamiaan tehtäviä ohjauksen avulla. Taitoluokan tavoitteena on tukea oppilaan palaamista omaan kouluun sekä vahvistaa valmiuksia, joita omassa luokassa opiskelu vaatii. Taitoluokasta voi siirtyä omaan kouluun portaittain, jolloin sovitusti Kurjenpihan ohjaaja on lapsen mukana koulussa tukemassa kouluympäristössä toimimista.Kurjenpiha
Savonkaarteentie 40
71130 Kortejoki

Puhelin
010 324 4981
050 313 1329

Yksikön johtaja
Mari Jalava
010 324 4989
mari.jalava@taitokodit.fi

Vastaava ohjaaja
Matti Masanen
050 564 3532
matti.masanen@taitokodit.fi

Sähköposti
kurjenpiha@taitokodit.fi