Koivuranta

Koivuranta on 14-paikkainen, kaksiosastoinen sijaishuollon yksikkö 12-18 –vuotiaille huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille. Koivuranta sijaitsee kauniissa järvimaisemissa Kuopion Kurkimäessä. Koivurannassa on jokaiselle lapselle omat, tilavat huoneet sekä monikäyttöiset yhteiset tilat. Koivurannassa työskentelee osaava moniammatillinen työryhmä. Ohjauksessa panostetaan ratkaisukeskeisyyteen, yhteisöllisyyteen sekä terapeuttiseen hoitoon ja kasvatukseen.

Koivurannan sijaishuoltoyksikön tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren hyvä arki ja huolenpito, mahdollistaa eheät kiintymyssuhteet sekä vastata sijoituksen taustalla oleviin haasteisiin ja tarpeisiin ratkaisukeskeisin ja toiminnallisin menetelmin. Lapsen ja nuoren perheen ja muiden tärkeiden verkostojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koko sijoituksen ajan.

Lapsia ja nuoria tuetaan aktiivisesti koulunkäynnissä. Koivurannan tiloissa toteutetaan yksilöllistä koulunkäynnin tukemista Taitoluokassa esimerkiksi lapsen tai nuoren sairausloman aikana. Taitoluokassa oppilas tekee omasta koulusta saamiaan tehtäviä ohjauksen avulla. Tavoitteena on aina omaan kouluun palaaminen, joten koulunkäynnin tukemiseen sisältyy ratkaisukeskeistä sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoittelua sekä valmiuksien ja taitojen kasvattamista. Taitoluokasta voi siirtyä omaan kouluun portaittain, jolloin ohjaaja on aluksi sovitusti mukana tukemassa lapsen tai nuoren toimimista kouluympäristössä.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle rakennetaan arjessa elävä, yksilöllinen Taito-ohjelma, joka tukee ja täydentää asiakassuunnitelmaa. Taito-ohjaus on ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen menetelmä asiakkaan kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Taito-ohjelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja sen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, elämänhallinnan löytyminen sekä asiakkaan osallisuuden lisääminen. Taito-ohjelman toteutumista seurataan ja sitä päivitetään säännöllisesti yhdessä asiakkaan, Taito-ohjaajan sekä moniammatillisen tiimin kanssa.Koivuranta
Tiiholantie 27
71480 Kurkimäki

Yksikön johtaja
Eeva-Liisa Hassinen 
050 511 3779
eeva.hassinen@taitokodit.fi

Osasto 1.
P. 050 436 6455
koivuranta@taitokodit.fi

Vastaava ohjaaja
Johanna Kähkönen
050 514 3327
johanna.kahkonen@taitokodit.fi

Osasto 2.
P. 050 306 2220
koivuranta.osasto2@taitokodit.fi

Vastaava ohjaaja, harjoittelupaikkakyselyt
Juuli Auvinen
P. 050 472 3503
juuli.auvinen@taitokodit.fi