Muut toimipaikat

Taitokoti Marjaranta

Taitokoti Marjarannan tilat sijaitsevat Koskenpihan perhekodin läheisyydessä Kuopion Koskenkylällä. Taitokoti Marjaranta on perhekodin ja itsenäistymisen taitoja harjoittelevien nuorten käytössä oleva talo. Itsenäistymisasunnossa nuori harjoittelee elämänhallintaan ja itsenäistymiseen liittyviä taitojaan oman tavoitteellisen Taito-ohjelmansa mukaisesti. Perhekodin läheisyydessä taitojen harjoitteleminen onnistuu portaittain, ja tuki on aina lähellä. Taitokoti Marjarannan itsenäistymisasunnosta nuori voi siirtyä esimerkiksi Taitokoti Kettulaan tai Snellulle.

Vuokra-asunnot

Itsenäistyvälle nuorelle voidaan tarjota tukea myös häneen omaan asuinympäristöönsä, tai Taitokodit Oy voi toimia nuoren vuokranantajana erillisessä vuokra-asunnossa. Tuen määrä ja tukikeinot ovat räätälöitävissä nuoren tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Jokaiselle nuorelle laaditaan oma Taito-ohjelma.