Muut toimipaikat

Taitokoti Marjaranta

Taitokoti Marjarannan tilat sijaitsevat Koskenpihan perhekodin läheisyydessä Kuopion Koskenkylällä. Taitokoti Marjaranta on perhekodin ja itsenäistymisen taitoja harjoittelevien nuorten käytössä oleva talo. Itsenäistymisasunnossa nuori harjoittelee elämänhallintaan ja itsenäistymiseen liittyviä taitojaan oman tavoitteellisen Taito-ohjelmansa mukaisesti. Perhekodin läheisyydessä taitojen harjoitteleminen onnistuu portaittain, ja tuki on aina lähellä. Taitokoti Marjarannan itsenäistymisasunnosta nuori voi siirtyä esimerkiksi Taitokoti Kettulaan tai Snellulle.

Taitokoti Snellu

Taitokoti Snellu sijaitsee Kuopion keskustassa. Snellulla on yksi paikka nuorelle, joka harjoittelee tuen avulla henkilökohtaiseen Taito-ohjelmaansa kuuluvia itsenäistymisen taitoja ennen omaan vuokra-asuntoon siirtymistä. Snellulla asuvan nuoren kanssa yhteydenpito on päivittäistä, ja tapaamisten määrä on sovittavissa tuentarpeen mukaisesti. Taitokoti Snellulta nuori voi siirtyä esimerkiksi vuokra-asuntoon saaden edelleen Taito-ohjelmansa mukaista tukea.

Vuokra-asunnot

Itsenäistyvälle nuorelle voidaan tarjota tukea myös häneen omaan asuinympäristöönsä, tai Taitokodit Oy voi toimia nuoren vuokranantajana erillisessä vuokra-asunnossa. Tuen määrä ja tukikeinot ovat räätälöitävissä nuoren tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Jokaiselle nuorelle laaditaan oma Taito-ohjelma.