Avopalvelut

Taitokodit Oy tarjoaa monipuolisia avopalveluja. Palvelut sisältävät moniammatillisen osaamisen kautta toteutettavaa toiminnallisuuden ja arjenhallinnan tukemista eri asiakasryhmille. Avopalvelujen asiakkaille laaditaan tavoitteelliset Taito-ohjelmat. Avopalveluihin kuuluvat Taitojaksot myös erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille, avoperhekuntoutus, päiväperhekuntoutus, perhetyö, tukihenkilötoiminta sekä jälkihuolto.

Taitojaksot ovat lapsille, nuorille ja perheille avohuollon tukitoimena tai kiireellisen sijoituksen yhteydessä toteutettavia tukijaksoja. Taitojaksojen tarkoituksena on tukea biologisten- tai sijaisperheiden jaksamista, ennaltaehkäistä huostaanottoja sekä tarjota lapsille ja nuorille toiminnallista ja yksilöllistä hoitoa ja ohjausta.

Perheiden kanssa avopalveluja voidaan toteuttaa sekä Taitokodit Oy:n tiloissa että perheen omassa kodissa.

Itsenäistyviä nuoria tuetaan Taitokodit Oy:n tiloissa tai nuoren omassa asuinympäristössä. Nuori saa oman Taito-ohjaajan, joka vastaa nuoren kanssa tehtävästä työstä. Itsenäistyvän nuoren Taito-ohjelman tavoitteissa huomioidaan tarvittavan tuen vahvuus sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.